Ewaluacja 2013/2014

Ewaluacja wewnętrzna 2013/2014

HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNETRZNEJ,

PRZEDSZKOLE W GOLĘCZEWIE

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

Ewaluacja w roku szkolnym 2013/2014 - Oddział Przedszkolny w Golęczewie

WYMAGANIE: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Określenie odbiorców

ewaluacji

 • Nauczyciele
 • Dyrektor
 • Organ prowadzący

Identyfikacja zasobów

(czasowych,

finansowych, ludzkich)

 • Czas realizacji ewaluacji – rok szkolny 2013/2014,

ok. 10 miesięcy

 • Koszt papieru, tonera
 • Wyniki potrzebne na koniec roku szkolnego, aby opracować plan współpracy nauczycieli w planowaniu
  i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 

Wskazanie

wykonawców

ewaluacji (członków

zespołu

ewaluacyjnego)

 • Nauczyciele – wychowawcy (Romana Kierstan, Jolanta Wenc, Anna Wierzbicka, Magdalena Roszak)
 • Koordynator pracy (Justyna Mikołajczak)
 • Cały zespól będzie opracowywał koncepcje ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji oraz zbierał dane. Raport zostanie napisany przez nauczyciela koordynatora we współpracy
  z nauczycielami.

 

Określenie przedmiotu

ewaluacji

Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Sformułowanie pytań

kluczowych

(badawczych)

 • W jaki sposób nauczyciele współdziałają
  w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych?
 • W jaki sposób nauczyciele rozwijają własne umiejętności dotyczące uczenia się i nauczania?
 • W jaki sposób współpraca nauczycieli wpływa na zmiany
  w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych?

 

Określenie kryteriów

ewaluacji

 • Spójność podjętych form dokształcania nauczycieli do potrzeb edukacyjnych przedszkola.
 • Adekwatność współpracy nauczycieli do zmian
  w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Dobór metod

badawczych

 • Ankieta przeprowadzone wśród nauczycieli
 • Wywiad z koordynatorem lub przewodniczącym zespołu
 • Analiza dokumentacji przedszkolnej
 • Wywiad z dyrektorem

Określenie ram

czasowych ewaluacji

(harmonogramu)

 • WRZESIEŃ – 04.09.2013 r. posiedzenie zespołu, dopracowanie koncepcji ewaluacji
 • LISTOPAD – 14.11.2013 r. analiza dokumentów, opracowanie kwestionariusza wywiadu
  z dyrektorem i nauczycielem koordynatorem, przewodniczącym zespołu; opracowanie kwestionariusza ankiety dla nauczycieli
 • LUTY – 20.02.2013 r. przeprowadzenie ankiety i wywiadów
 • MAJ – 22.05.2013 r. opracowanie wyników ankiety, analizy dokumentów i wywiadu z dyrektorem oraz koordynatorem, posiedzenie zespołu, dyskusja nad wnioskami i raportem końcowym
 • CZERWIEC – 05.06.2013 r. opracowanie raportu za rok szkolny 2013/2014

Określenie formatu

raportu i sposobu

upowszechniania

wyników

 • Raport w formie prezentacji Power Point przedstawiony na radzie pedagogicznej
 • Raport w formacie Word zaprezentowany na stronie internetowej szkoły
 • Najważniejsze wyniki przedstawione na zebraniach
  z rodzicami

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Warning: system() [function.system]: Cannot execute a blank command in /home/suchylas/ftp/chludowo.pl/test/index.php on line 89